Terreinmetingen

MStarke kan diverse terreinmetingen uitvoeren. Veelal stelt de vraag van de klant het soort meting vast.
Een revisie of as-built meting vraagt een andere inhoud dan een meting voor ontwerp en uitvoering.
De metingen worden uitgevoerd middels GPS (06-GPS-netwerk met landelijke dekking in RD-NAP) of Robotic Tachymeter.

Hoogtemetingen

Metingen enkel in het hoogtevlak worden uitgevoerd middels (doorgaande) waterpassingen. Dit kan ten opzichte van NAP of een plaatselijke referentiehoogte worden gedaan. Als instrumentarium beschikt MStarke over digitale meetapparatuur waarbij afleesfouten tot het verleden behoren.

Hoeveelheidmeting

Voor bepaling van bijvoorbeeld uitgevoerde hoeveelheden grondverzet of vierkante meters straatwerk kan een hoeveelheidmeting worden uitgevoerd. Vaak kunnen de hoeveelheden van uitgevoerd werk worden berekend uit as-built en revisiemetingen.